תפקיד המפקח באתר בנייה או שיפוץ

1. ניהול כללי של האתר בהיבט היזם (בעל הדירה שמשפץ) מתוך דאגה לאינטרס הדייר וכך לשמר את איכות העבודה ועל לוח זמנים תקין.

2. מעקב ובדיקת הלו"ז מול הקבלנים כולל תאום בין קבלנים.

3. בדיקת חשבונות קבלנים לפני תשלום יש לוודא שהקבלן מקבל את המגיע לו וכך להבטיח שימשיך לעבוד מבלי לפגוע באיכות ובזמן.

4. חישובי כמויות.

5. ניתוח חריגים (אם יש בהתאם לחוזה) עריכת חשבון ואישורו, עריכת חשבון סופי וסגירת מחלוקות עם קבלנים.